За Центъра

Център за медиация Ахая (“Партньорски взаимоотношения” или ЦМА) е създаден през 2012 година от Катина Клявкова и Партньори.

Катина Клявкова е добре позната като успешен практикуващ медиатор в България. При покана тя говори от сърце и от личен опит за сърцевината на медиацията. И оставя резултатите и хората, с които има щастието да работи, сами да говорят. Клиентите й казват за нея: “Name you can trust. Trust you can name.” / “Име, на което можеш да се довериш. Доверие, което можеш да наименуваш”. През 2015 г. я изненадват с наградата почетен знак за професионални постижения и активна дейност на Съюза на Юристите в България и Националната Асоциация на Медиаторите, за висока успеваемост от 92% и над 1000 устойчиви win-win споразумения. Работила е като експерт в много вълнуващи екипи и проекти у нас и по света. С радост е подкрепила множество прекрасни хора и компании в разрешаването на споровете си дълбоко, цялостно и трайно, с реално удовлетворение от постигнатите споразумения. След 16 годишна практика, развита по естествен път с препоръка от уста на уста, Катина решава да започне да споделя по-целенасочено своя опит с всички, които желаят да се развиват в тази актуална и фина област – медиацията.

Медиацията е среща за взаимно-удовлетворяващо разрешаване на спор, с подкрепата на неутрален модератор, в уютното пространство на отворения и партньорски диалог.

Тя е припозната като така важна за доброто функциониране на обществото ни, че е уредена със закон – Закон за медиацията. Според чл.2 от ЗМ, тя е: “доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение.”

ЦМА е с мисията да отваря и гради ежедневно пътя на миротворчеството, медиацията и win-win споразумяването, за доброто на всички.

Предлагаме Ви: медиации по конкретни случаи, тренинги и професионални обучения, коучинг и консултации, партньорски проекти.

Общи условия

Правила на работа

Етични стандарти

Аха!демия за медиатори се ражда с цел да сертифицира, тренира и събира тези медиатори, които са истински мотивирани и отговорни, като подкрепя и разгръща качеството на работата им с тънкостите на аха-подхода.

Гордеем се с вече повече от 100 ахадемици медиатори в страната и в чужбина. И то, не просто медиатори, получили сертификат и вписани в ЕРМ към Министерство на Правосъдието. А такива медиатори, обучени в нарочно малка група, със специално внимание и грижа, по високи международни изисквания и стандарти, добре проверени в практиката.

Сертифициращ тренинг за медиатори

Надграждащи тренинги

Наръчник

Мрежата от ахадемици медиатори у нас и по света е на Ваше разположение, ако търсите успешен професионален медиатор в района си на местоживеене или в сферата си на дейност.

Списък на медиаторите в Център за медиация Ахая

Списък на обучените медиатори

Препоръчани от Ахая медиатори

! Рекламният ни принцип е: от уста на уста!

Оказа се, че 1 на всеки 6 от участниците в медиации, сред които са много скептици, впоследствие се записва в тренинга ни за медиатори, а 95% от клиентите ни от медиации и тренинги, ни препоръчват проактивно на свои познати и приятели.

Общността на ахадемиците медиатори се събира регулярно, зареждайки света с чудесна миротворческа енергия в разнообразни прояви. Благодарни и смирени сме пред това!