Аха-подход

Аха – подход в медиацията

„Щастието – това е превръщането на силите в себе си.

За да го реализира човек, е нужно да използва всички

негативни състояния като горивен материал

в лабораторията на живота.”

– Петър Дънов

“Колкото до вътрешната ви трансформация, не можете да промените себе си

на всяка цена и несъмнено не можете да промените някой друг човек.

Това, което можете да направите, е да създадете

пространство, в което да се случи промяната.

Пространство, където да навлязат чиста информация, благодат и любов.”

– Екхарт Толе

Уникалният ни аха!-подход предлага именно такова благодатно пространство!

Аха-медиацията е вид трансформираща медиация. Ние обичаме да създаваме аха-среда:

  • на свобода ‘да си себе си докрай’ в уважителна и уютна атмосфера,
  • за взаимно чуване, извличане на меда от ситуацията и, не просто win-win, а win-win-win… изход,
  • в съзнателен диалог – искрен, вдъхновен, равностоен и отговорен,
  • със зачитане, откровение и здравословно.

Има едно спонатнно ах!-ване и проясняване, което се случва, когато сме спокойни да отворим всичките си сетива в среща по нов начин. Присъстващи от своята Същина, вместо борещи се и водени от някого-нанякъде. Среща в среда, в която се чувстваш така естествено и себе си, че се разширяваш и отвътре ти идва да възкликнеш: – Аха!… и да чуеш остреща: – Аха, я!

В тази т.нар. нулева точка, естествената откривателска нагласа и аха-моментите, които провокираме, водят до изкристализиране на общите интереси и истински трайните решения, съдържащи най-доброто за всеки един и за всички заедно.

Стилът ни е елегантен и партньорски, в пълния смисъл на думата!

Работим чрез:

  • обективен (непредубеден) поглед към ситуацията,
  • уважение и искрен интерес към всяка гледна точка и личност,
  • напълно равнопоставено участие,
  • гъдел за създаване на перспективи за решения отвъд “кутията”,
  • трансформиране на пречките и напрежението в отношенията, отвътре-навън и помежду,
  • съгласие и споразумяване – не на всяка цена, а на най-добрата за всички.

През тези повече от 17 години практика и изследователска работа в самата сърцевина, сме събрали и прекрасно куфарче с инструменти, с вдъхновение се грижим за него и с удоволствие ще го споделим с Вас. Харесваме и предпочитаме рекламата от уста на уста, защото сме уверени, че: „Чувам и забравям. Виждам и помня. Преживявам и разбирам/разпознавам.” (Конфуций)

Прочетете повече за практикуването на медиация в блога ни: www.mediationtea.com

Аха-медиатори: кой-кой е