Екип

Водещи медиатори, треньори и ментори:

Катина Клявкова, медиатор N 20061012003 в ЕРМ към Министерство на Правосъдието на РБ.

“Катина Клявкова е от първите медиатори и визионери на медиацията в България. Практикува от 1998 г., след като, във втори курс на ЮФ на СУ, печели конкурс за човешки права на ООН и се учи от лидерите на най-успешните миротворчески мисии и ADR организации по света. Треньор по медиация, вкл. трансформираща. Основател на аха-подхода в медиацията и мрежа от аха-медиатори. Води първите български блог и група за медиацията. През 2015г. е наградена за висока успеваемост от 92% и над 1000 устойчиви win-win споразумения с почетния знак за професионални постижения и активна дейност на Съюза на Юристите в България и Националната Асоциация на Медиаторите. Зам.-председател на НАМ и участник в Световният форум по медиация. Търсена е като ментор, лектор и експерт по миротворчество и разрешаване на спорове. Работи за култивиране на съзнателен и демократичен диалог, за възприемане и спазване на човешките права като основна свързваща ценност в семейството, образованието и пазара на труда. www.mediationtea.com; www.ahaya.bg “- сп. De Facto Legal 

  • Христин Клявков – 20121218002 в ЕРМ
  • Ася Сотирова – 20151215010 в ЕРМ
  • Мая Капелова
  • Асистент-треньори: Светла Ангелова, Деница Белоконска, Маги Благоева, Весела Андонова и др.

Следва продължение…

Списък на медиаторите в ЦМА

Аха-медиатори: кой-кой е

Наръчник