Списък на медиаторите

Всички медиатори, обучени от Ахая имат нужните за добрия медиатор стартови качества, умения и компетентност.

Обаче, не всички от тях, стават част от Центъра за медиация Ахая. Предлагаме това на тези сред най-добрите, които са и най-всеотдайни и са носители на духа на аха-подхода. Избираме се взаимно и се съгласяваме да спазваме правилата и стандартите за работа в ЦМА и да работим в хармонична професионална общност.

Аха-медиатори: кой-кой е

Списък на всички медиатори в Център за медиация Ахая

Списък на обучените в Ахадемия за медиатори

Професия медиатор

Аха подход в медиацията

Обучение за медиатор

Книга-наръчник по медиация

Свържете се с нас