Списък на медиаторите

Всички медиатори, обучени от Ахая имат нужните за добрия медиатор качества, умения и компетентност:

Списък на обучените в Ахадемия за медиатори

Обаче, не всички от тях, стават част от Центъра за медиация Ахая. Предлагаме това на тези сред най-добрите, които са и най-всеотдайни и са носители на духа на аха-подхода. Избираме се взаимно и се съгласяваме да спазваме правилата и стандартите за работа в ЦМА и да работим в хармонична професионална общност. Удава ни се:

Списък на медиаторите в Центъра за медиация Ахая