Списък на медиаторите в ЦМА

Всички медиатори, обучени от Ахая имат нужните за добрия медиатор качества, умения и компетентност.

Не всеки от тях обаче, става част от Център за медиация Ахая. Предлагаме това на тези сред най-добрите, които са и най-всеотдайни и са носители на духа на аха-подхода, според нас.

Избираме се взаимно и се съгласяваме да спазваме правилата и стандартите за работа в ЦМА и да работим в хармонична професионална общност.

Списъкът на аха-медиаторите, включени в ЦМА: 

В България:

гр. София

Катина Клявкова – 20061012003 в ЕРМ

Христин Клявков – 20121218002 в ЕРМ

Ася Сотирова – 20151215010 в ЕРМ

Деница Белоконска

Александър Миланов – 20080404004

Мая Капелова – 20170316009 в ЕРМ 

Георги Райчев –  20170426004 в ЕРМ 

Ина Радева

Даниела Иванова

Даниела Йорданова – 20161227001 в ЕРМ

Деница Борисова – 20160426003 в ЕРМ

Веселка Данчева – 20160420004 в ЕРМ

Антон Даракчиев – 20161209004 в ЕРМ

Миглена Иванова – 20150702004 в ЕРМ

Михаела Христова

Весела Андонова

Наталия Николаева

гр. Пловдив

Светослава Ангелова –№ 20151229001 в ЕРМ

Виктория Чорбаджийска – № 20160112003 в ЕРМ

Виолета Зомбори – 20160407002 в ЕРМ 

Деница Велкова – 20160407001 в ЕРМ

Силвия Христова-Николова – 20161208004 в ЕРМ

В гр. Смолян и с. Смилян

Светлана Матеева

Миля Димитрова – 20161118015 

В гр. Варна

Сенем Алиева-Мутлу – № 20160825002 в ЕРМ

Даниела Димитрова

Пенка Стоянова

Иван Стоянов

В гр. Добрич

Богомил Господинов – 20170621002

В гр. Асеновград

Елена Димитрова 

В гр. Търговище

Елена Ненкова – 20160615004 в ЕРМ

В гр. Мездра

Илияна Александрова – 20160621003

В други страни по света:

В Аржентина, гр. Розарио – Христина Костова, 20151103002 в ЕРМ

В Малта – Даниела Илиева

Във Великобритания, Kent – Светлана Матеева (Medway Mediation, providing conflict resolution services in the local community)

В Канада – Даниела Колева

Следва продължение…

Аха-медиатори: кой-кой е

За Центъра (ЦМА)

Мисия

Аха-подход

Правила на работа

Етични стандарти

Сертифициращо обучение

 Наръчник