Сфери на специализация

Семейна медиация – това е областта ни с най-голям опит и успех. Ежедневно приемаме да съдействаме по такива случаи.

Медиация на работното място – подкрепяме множество фирми и корпорации да постигнат споразумения между свои служители или със свои партньори за броени дни, с което печелят веднага и дългосрочно, запазват и развиват важни отношения, ресурси и имидж.

Училищна медиация (и peer mediation) – нашата надежда и сбъдната мечта за бъдеще-сега; работим самостоятелно и заедно с партньорите ни: Център за приобщаващо образование, 132 СОУ, над 40 членуващи организации в Общност за приобщаващо образование и др.

Трансформираща медиация – доколкото знаем към момента сме единствените в България с подобна мощна специализация и успешен опит.

Бизнес и търговска медиация – трима от медиаторите ни са силни и търсени специалисти в тази сфера.

Медиация по имотни спорове – имаме десетки успешни медиации по иначе неразрешими спорове с имоти, свързани с огромни парични суми и ключови отношения.

Аха-медиатори: кой-кой е

Наръчник