Контакт

 office@ahaya.bg

Център за медиация Ахая

гр. София, бул. Черни връх 18

 Youtube.Ahaya

+ 359 887 43 34 78 – Катина Клявкова

 katina.klyavkova.ahaya@gmail.com

 Пишете ни в следната контактна форма и ще Ви отговорим с удоволствие при първа възможност. Благодарим!