Медиация

Медиация – що е то?

 

  • Среща за разрешаване на спор (споразумяване),
  • което е взаимно-удовлетворяващо (win-win),
  • с подкрепата на неутрален модератор (медиатор),
  • в уютното пространство на отворен и партньорски диалог. 

Или медиацията е една конкретна възможност за спогодяване на практика, чрез диалог, в продуктивна атмосфера.

Тя е припозната като така важна за нормалното функциониране на обществото ни, че е уредена със закон – Закон за медиацията. Според чл.2 от ЗМ, тя е: “доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение.”

Тя е мощен трансформатор във взаимоотношенията, актуален сега. Процедурата е бърза, а таксата за нея е многократно по-ниска от стандартните консултантски и съдебни – със съзнателната цел да е достъпна и да се насърчат свободния избор и разбирателството, за доброто на всички ни. Опитът показва, че е най-ефективният извънсъдебен способ за win-win разрешаване на спорове, даващ възможност и на двете страни да спечелят и да продължат отношенията си във взаимен интерес.

Нашият успешен опит и специализация (над 1000 устойчиви споразумения и 92% success rate) са концентрирани в:

  • семейна медиация
  • медиация в училище
  • медиация на работното място
  • бизнес и търговска медиация
  • трансформираща медиация

Как се случва?

С покана за разговор. Отправена от вас или от избраният от вас медиатор (домакин на срещата) към другата страна.

Медиаторът е неутрален и много ЧОВЕЧЕН. Той е обучен и сертифициран (вписан в Единния Регистър на Медиаторите), отговорен пред вас и обществото за качеството на работата си и за запазване достойнството и поверителността на доверителите си. Процедурата е напълно конфиденциална.

И какво от това?

Тежестта олеква, а взаимоотношенията заздравяват. Можете спокойно да насочите вниманието и усилията си към своите най-важни ежедневни задачи и житейски планове. Отпада необходимостта да се готвите за битка с тежки и тайни оръжия, защото във всеки момент от тази аха-среща участвате доброволно, открито и решавате вие. А в аха-средата, най-ефективните инструменти работят за взаимна победа – всеки допринася и получава от ситуацията най-доброто за себе си.

Често задавани въпроси – FAQ

Списък на медиаторите

Аха-медиатори: кой-кой е

Общи условия

Консултация

Такси

Наръчник