Общи условия

ЦМА и медиаторите в него предоставят услуга по смисъла на т.нар. свободна професия. Медиацията е изцяло партньорска процедура, уредена със Закон за медиацията – всеки участник съдейства и поема отговорността си на партньор в нея.

  • Продължителност: една среща по медиация обикновено продължава 2-4 часа и не е препоръчително да надхвърли 6 часа в един ден.
  • Една процедура по медиация може да включва няколко срещи – индивидуални и общи. Клиентите сами преценяват и решават максималната продължителност на медиацията (часове в една среща и брой срещи), съобразно с наличните си нужди, времеви и парични средства.
  • Преди започването на медиация: клиентът сам се запознава с условията чрез достъпната публично и онлайн информация и има възможност (в 30 минутен предварителен разговор) да зададе на медиатора всички свои въпроси относно същността, последиците и провеждането на процедурата.
  • Преди или при започване на медиацията страните и медиатора подписват Съгласие за участие в процедурата и провеждането й с избрания от тях медиатор от списъка към Центъра за медиация Ахая.
  • След започването на медиация: всеки клиент може да я спре по всяко време като дължи на медиатора заплащане за вложеното му време и професионално внимание, както и за направените до момента разходи.

Следва продължение…

Списък на медиаторите в ЦМА

Аха-медиатори: кой-кой е