Такси

ТАКСИ в Център за медиация Ахая:

  • 100 лв/ час за консултация (онлайн, по телефона или лице в лице) за труда и времето на един медиатор.
  • 100 лв/час за медиация за труда на един старши медиатор. Таксата не включва други необходими разходи за процедурата – те се обсъждат предварително със страните, протоколират и заплащат отделно.
  • 50 лв/час за труда на младши медиатор. Възможно е участието на стажант-медиатор в първите му три медиации да се уговори pro bono.
  • 2%, но не по-малко от размера на часовата такса според вложеното време – в случаи на търговскa медиация и имотни спорове, в които се взема предвид и имуществения интерес/цена на спора.

Горепосочените такси важат и за дистанционните и онлайн срещи и кореспонденция.

След уговаряне на конкретна среща-медиация, се заплаща предварително за 1 час. Плащането на останалата сума, според времетраенето на медиацията, се извършва в изпълнение на Съгласието за провеждане на медиация, веднага след края на конкретната среща. Таксите обикновено се поемат от двете страни по равно, освен ако те не уговорят друго.

Всички такси се заплащат по сметката на Ахая ООД:

ТБ „Алианц Банк България“ АД,

BIC – BUINBGSF,

IBAN BG22BUIN74441095904116

Ако някоя от страните се чувства материално притеснена, но силно желае медиацията да се проведе, можем да проявим гъвкавост и разбиране за разсрочване на плащанията. За повече информация и съобразяване с конкретните Ви нужди и възможности, моля свържете се с нас. За предлагани промоции и специални отстъпки, следете в рубриката Аха новини.

Продължителност

Една среща по медиация, обикновено продължава около 2-3 часа. В случаи с повече сложност и участници, продължителността е 4-5 часа. За разрешаване на един спор, обикновено са достатъчни 3-4 срещи, а при сложни случаи – 6 срещи. Участието е напълно доброволно и провеждането на всяка среща зависи от желанието на самите страни и уговорката им с медиатора.

  • Еднократна миротворческа консултация: 150 лв./час, платими предварително, включително в случаи, в които не е налице двустранна готовност за медиация.
  • Закупуване на стаж: 150 лв/час за медиатори, които имат голям интерес към ко-медиация с конкретен топ ментор по даден случай и желаят да заплатят за практическия си урок в него.

За заявка на срещи, моля използвайте формата за контакт.

Имате ли конкретен въпрос? С удоволствие ще Ви отговорим безплатно в рамките на 30 минути чрез формата за контакт.

Работата ни с всеки клиент е партньорство!

В него можете да сте спокойни, че работите с най-успешните медиатори-практици в България,

даващи най-доброто от себе си и резултатите зависят първо от самите Вас!

Общи условия

Правила на работа

Етични стандарти

Списък на медиаторите

Аха-медиатори

Онлайн консултация

 Контакт

Професия медиатор

Аха подход в медиацията

Обучение за медиатор

Книга-наръчник по медиация