Мрежа

Мрежата от аха-медиатори вече включва над 60 медиатора.

Ежедневно ни търсят за подкрепа хора от цялата страна. 

Попитайте ни за медиатор в своя район – ще Ви свържем с удоволствие!