Мрежа

Мрежата от аха-медиатори вече включва над 80 медиатора.

Ежедневно ни търсят за подкрепа хора от цялата страна. 

За контакт

Попитайте ни за медиатор в своя район – ще Ви свържем с удоволствие!

Медиатори: кой кой е? – кратки визитки на медиаторите

Списък на медиаторите