Календар

Май 2017:

20-21 и 27-28 май 2017г. – Сертифициращ тренинг за медиатори, място на провеждане гр. София, ЦМА.

Септември 2017:

Втората половина на Септември 2017 – Специализирано обучение по Семейна медиация, в гр. София, ЦМА. Надграждащ тренинг за вече сертифицирани медиатори, желаещи да се развиват в тази ключова и деликатна област.

Ноември 2017:

18-19 и 25-26 ноември – Сертифициращ тренинг за медиатори