Надграждащи обучения

Ах!туално:

Специализирано обучение по Семейна медиация

– през втората половина на Септември 2017, в гр. София, ЦМА.

То е насочено към вече сертифицирани медиатори, които искат да надградят знанията и опита си в тази, така ключова и деликатна, област.

След 16 години успешна практика и над 600 устойчиви споразумения по семейна медиация и ко-медиация (включително трансформираща), имаме да споделим и обменим много мед…

Ако Ви звънти да е с нас – добре сте ни дошли!

Пишете ни или се обадете, за да отговорим на въпросите Ви и да Ви запазим място.

Предлагаме Ви още:

Специализирани (надграждащи) тренинги по:

  • Медиация на работното място
  • Училищна медиация
  • Семейна медиация
  • Трансформираща медиация ©
  • Търговска медиация

Тренинги по миротворчество и за справяне в конфликтни ситуации: 

Тренинг за учители и педагогически персонал (директори, учители, психолози, педагог.съветници).

Тренинг за ученици/студенти – в ученически съвет / студентски съвет и младежки организации.

Тренинг за ключови служители (рецепционисти, мениджър клиенти, продажби и др.) в умения за справяне с недоволни клиенти, спорни ситуации и конфликти. 

Други