Списък

Списък и кратки визитки на действащите аха медиатори от ЦМА можете да видите: ТУК.

Мрежата от аха-медиатори вече включва над 150 медиатора в страната и чужбина.

Ежедневно ни търсят за подкрепа хора от цялата страна. 

За контакт

Попитайте ни за медиатор в своя район – ще Ви свържем с удоволствие!

Аха медиатори: кой кой е? 

Списък на медиаторите