Награди

На 16.04.2015г. медиатора Катина Клявкова бе наградена от Съюза на Юристите в България и Национална Асоциация на Медиаторите с почетния знак за професионален успех и активна дейност.

На 01.09.2014г. медиатора Катина Клявкова бе наградена от Центъра за спогодби и медиация към СРС с грамота за активно участие като медиатор – доброволец и ментор и за траен принос в развитието и популяризирането на медиацията в България.

Още…