Такси

Тарифата за такси е приета от ЦМА от момента на създаването му и подлежи на актуализиране при необходимост. Според нея:

  • За консултация (онлайн, по телефона или face to face) се заплаща таксата от 100 лв./ час за един медиатор.
  • За медиация таксата е 100 лв./час за труда на един медиатор. Тя не включва други необходими разходи – те се обсъждат предварително със страните, протоколират и заплащат отделно.

Таксата важи и за дистанционните и онлайн срещи и кореспонденция.

След уговаряне на конкретна среща-медиация, се заплаща предварително за 1 час. Плащането на останалата сума, според времетраенето на медиацията, се извършва в изпълнение на Съгласието за провеждане на медиация, веднага след края на конкретната среща. Таксите обикновено се поемат от двете страни по равно, освен ако те не уговорят друго.

В случаи на търговскa медиация и имотни спорове се взема предвид и имуществения интерес/цена на спора (2%, но не по-малко от размера на часовата такса според вложеното време).

Ако някоя от страните се чувства материално притеснена в момента, но много иска медиацията да се случи, можем да проявим гъвкавост и разбиране. За повече информация и съобразяване с конкретните Ви нужди и възможности, моля свържете се с нас. За предлагани промоции и специални отстъпки, следете в Аха-новини.

Една среща по медиация, обикновено продължава около 2-3 часа. В случаи с повече сложност и участници, продължителността е 4-5 часа. За разрешаване на един спор, обикновено са достатъчни 3-4 срещи, а при сложни случаи – 6 срещи.

  • Еднократна консултация в случаи, в които не е налице готовност за медиация е 150 лв./час, платими предварително.
  • Банкова сметка на Ахая ООД за заплащане на таксите:

ТБ „Алианц Банк България“ АД,

BIC – BUINBGSF,

IBAN BG22BUIN74441095904116

за Ахая ООД

Имате ли въпрос? С удоволствие ще отговорим безплатно в рамките на 30 минути чрез формата за контакт.

За записване на срещи: на тел: +359 8 8743 3478  или чрез формата за контакт.

Работата ни с всеки клиент е партньорство!

В него Вие можете да сте спокойни, че работите с най-успешните медиатори-практици в България,

даващи най-доброто от себе си

и резултатите зависят първо от самите Вас!